چادر چیست؟

چــــــــــــــــــــادر
یعنی آنچه پشت در بر سر زهرا سوخت ولی از سر زهرا نیفتاد……

چــــــــــــــــــــــــادر 
یعنی:آنچه با میخ به بدن زهرا دوخته شد ولی از سر فاطمه نیفتاد……

چــــــــــــــــــــــــادر ……
یعنی:انچه زهرا بایک دستش او را گرفت که ازسرش نیفتد و با یک دستش کمربند علی را گرفت که او را نبرند.
و اگر قرار بود فقط یکی از این دو را میگرفت حتما چــــــادر بود...

چــــــــــــــــــــــــادر
یعنی……:انچه ظهرعاشورا بر سر زینب سوخت ولی از سرش نیفتاد……

چــــــــــــــــــــــــادر
یعنی:زینب راضی به تکه تکه شدن عباسش شد ولی راضی به نخی از آن نشد

چــــــــــــــــــــــــادر 
یعنی:حسین علیه السلام در لحظات آخر در گودال که فرمود:( ها) تا من زنده ام سراغ حرمم نروید

چــــــــــــــــــــــــادر
یعنی:شبیه ترین حالت یک بانوی شیعه به مادرش زهرای مرضیه سلام الله علیها……


چـــــــــــــــــــــــادر 
یعنی:آرمان و هدف امثال شهید علی خلیلی و 20 هزارشهیدی که برای دفاع ازناموس شیعه شاهرگه حیاتش را زیر خنجر د
ولی راضی به هتاکی به خواهران دینی شان نشدند……