فلسفه و علت حجاب چادر در زنان ايراني چيست؟

فلسفه و علت حجاب چادر در زنان ايراني چيست؟ چرا چادر؟ در صورتي كه با انواع لباس هاي ديگر نيز مي توان حجاب كاملي داشت!

حجاب دو فلسفه اساسى دارد كه با يكديگر ارتباط تام دارند: 1) مصونيت زن در برابر طمع‏ورزى‏هاى هوس‏بازان. 2) پيشگيرى از تحريكات شهوانى خارج از ضوابط و هنجارهاى الهى و تأمين سلامت و بهداشت معنوى جامعه.

حجاب با چنين نقش و كاركرد مهم و اساسى پيامى قاطع و كوبنده با خود دارد، و آن اين است كه در برابر همه مردان اجنبى نوعى هشدار و اعلام «دور باش!» مى‏دهد، اكنون بايد ديد چه عواملى در رساندن اين پيام و اثرگذارى آن مؤثر است: 1) حدود و ميزان پوشش: بدون شك هر اندازه بدن زن پوشيده‏تر باشد نقش نيرومندترى در دورسازى ديگران نظاره‏گر اين مى‏كند. اگر نگاه‏هاى آلوده را همچنان كه در روايات آمده است تيرهاى زهرآلود شيطان بدانيم، پوشش زن همانند قوسى است كه تير از آن كمانه مى‏كند و منحرف مى‏شود و از اصابت و نفوذ در هدف باز مى‏ماند. بر عكس هر اندازه بدن زن برهنه‏تر باشد تيرهاى شيطانى را بيشتر متوجه خود ساخته و از آن آسيب خواهد ديد. و از همين روست كه چادر را حجاب برتر شناخته‏اند، زيرا با وجود شرايط ديگر بيشترين پوشش و مطمئن‏ترين مصونيت را فراچنگ مى‏آورد. بنابراين حجاب منحصر به چادر نيست و مانتوى كامل نيز مى‏تواند حجاب زن را تأمين كند، ليكن چادر حجاب برتر است2) كيفيت پوشش: ميزان ضخامت و حتى كيفيت دوخت لباس خود بخش مهمى از حجاب را تشكيل مى‏دهد بدون شك لباس‏هاى نازك و تنگ و بدن‏نما فرودگاه پيكان مسموم شيطان و موجب خيره شدن چشم‏هاى هرزه و آلوده و به فساد كشاننده جامعه است. در مقابل لباس‏هاى غيربدن‏نما، ديده‏ها را از خود دور مى‏سازد، و سلامت معنوى نفوس را تأمين مى‏كند3) رنگ‏ها: ترديدى نيست كه برخى از رنگ‏ها ديده‏ها را خيره مى‏سازد، و پاره‏اى ديگر نگاه‏ها را از خود مى‏راند و دور مى‏سازد. در عين حال علماى دين نسبت به خصوص رنگ‏ها تأكيد چندانى نكرده ولى بر اين مسأله پاى مى‏فشارند كه لباس نبايد موجب جلب توجه و عواقب سوء ناشى از آن باشد. ازاين‏رو است كه در طول تاريخ زنان مسلمان به ميل خود لباس مشكى را براى حجاب برگزيدند و اين سنت حسنه مورد تقرير و پذيرش پيامبر(ص) و امامان(ع) قرار گرفت، زيرا آنان به اين وسيله احساس امنيت و مصونيت بيشترى مى‏كردند، (ر.ك: حجاب در اديان الهى، محمدى آشنانى). دانشجوي ارجمند! تبليغاتى كه نسبت به چادر مشكى مدتى است توسط بعضى روزنامه‏ها دنبال مى‏شود هيچ‏كدام مبناى علمى ندارد، اكثراً مصاحبه‏هاى حساب شده‏اى است كه براى اهداف مخصوصى تنظيم مى‏گردد. گاهى مى‏گويند لباس مشكى از نظر اسلام مكروه است، حال آن كه هيچ فقيهى به كراهت چادر و عباى مشكى فتوا نداده است، بلكه در خود روايت چادر و كفش مشكى استثناء شده است. گاهى از جهات ديگر وارد شده‏اند كه پوكى استخوان مى‏آورد و آرامش روانى را بر هم مى‏زند. اگر چنين بود خانم‏هايى كه 80 سال از چادر مشكى استفاده كرده‏اند هم بايد از پاى درآمده باشند. هيچ آمار علمى كه گواه بر گفته‏هاى آنان باشد در دسترس نيست. نكته ديگر آن كه هيچ فكر كرده‏ايد كه چرا و براى احياء آن سرمايه‏گذارى مى‏كنند با چادر كه لباس ايرانيان است اين قدر مخالفت مى‏نمايند؟ به نظر مى‏رسد كه دشمن متوجه شده است تا زنان ايرانى از سنگر حجاب خود نگهبانى نمايند نمى‏توان آنها را به راحتى فريب داد و براى نابود كردن ايران اسلامى همان راهى را پيش گرفته‏اند كه در اندلس طى گرديد، كثرت فحشاء و منكرات و تشويق مردان و زنان به اختلاط و رفع پوشش و حجاب
اميد است زنان ايرانى خصوصاً دانشجويان ارجمند فريب نيرنگ‏هاى دشمن را نخورند و در سنگر دفاع از اسلام و ارزش‏هاى اسلامى ثابت قدم بمانند.