پارچه ژرژت

پارچه ژرژت جزء مقاوم ترین پارچه ها می باشد که معمولا مشکل آن دسته از خانم هایی که با اتو زدن و نخ کشی چادر درگیر هستند را برطرف می کند .