پارچه کریستال

اگر  به دنبال پارچه ای لطیف و درصد مشکی مطلوب می باشید این پارچه  مناسب شماست ، همچنین این پارچه از نظر وزن سبک و مقاوم وبدون چروک میباشد.