پارچه ساتن

در حقیقت ساتن و مخمل روش بافت پارچه را مشخص می کنند. برای بافتن ساتن ، سطح پارچه ای که مشاهده می کنید ، دارای نخ های بسیار طویلی است که همگی رو به یک سمت دارند . این نخ های پود حدوداً ۴/۱ اینچ یا بیشتر روی سطح قرار می گیرند. و سپس در پارچه فرو می روند. این روش باعث می شود. تا پارچه شکل ابریشمی و نرم پیدا کند.از  نقاط  ضعف این پارچه سنگینی و چروک آن نسبت به پارچه های رقیب است که می توان به آن اشاره کرد همچنین تکنولوژی ساخت این پارچه نسبت به بقیه قدیمی تر است .

نکته: از پارچه های کرپ و پارچه کن کن وپارچه ژرژت و پارچه کریستال وپارچه ساتن مشکی بیشتر برای دوخت چادر مشکی استفاده می شود در ادامه خصوصیات پارچه های دیگر را شرح می دهیم.