چادر نمازی مقنعه سرخود

  • قیمت برای شما: 400000 ریال
  • تعداد: 

 این چادر ازجنس تترون بوده وبه دلیل داشتن مقنعه ی سرخود جز شیک پوش رین چادرهامی باشد.