چادر نماز ساده

  • قیمت برای شما: 350000 ریال
  • تعداد: 

این چادرازجنس تترون بوده وبه دلیل داشتن آستین ازسادگی خاصی برخوردار است وبرای عبادت جزچادرهای راحت می باشد.